Truyền thông

vì một Việt Nam
xanh - sạch - đẹp

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai yếu tố quan trọng đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp về lâu dài, đồng thời giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị cho nhà đầu tư và cộng đồng. Đổi mới sáng tạo còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các […]

Lộ trình Net Zero: Nên nhìn về cơ hội nhiều hơn là thách thức

Tại Diễn đàn kinh tế xanh 2023 với chủ đề “Net Zero – Đường đến phát triển bền vững” diễn ra ngày 18-8, các diễn giả đánh giá lộ trình đưa mức phát thải ròng về mức zero (0) của Việt Nam là vô cùng thách thức, nhưng hứa hẹn nhiều cơ hội cho doanh […]

PRO Việt Nam và Annam Gourmet tổ chức workshop Tái chế Nhựa tại Đại học RMIT

Ngày 11 tháng 8 vừa qua, PRO Việt Nam cùng Annam Gourmet đã hợp tác tổ chức workshop Tái chế Nhựa tại Đại học RMIT, mở ra một hành trình nâng cao ý thức và hành động nhằm giảm thiểu chất thải nhựa và xây dựng môi trường bền vững. Workshop đã tạo nên một […]

Tín chỉ nhựa sẽ hỗ trợ các hoạt động thu hồi và tái chế chất thải nhựa tại Việt Nam

1. Tín chỉ nhựa là gì? Tín chỉ nhựa là các đơn vị có thể đo lường, xác minh và có thể chuyển nhượng đại diện cho một lượng nhựa cụ thể, thường là một tấn nhựa, đã được thu gom từ môi trường hoặc được tái chế. Khác với tín chỉ các-bon từ hoạt […]

Kinh tế xanh: Con đường phát triển tất yếu của doanh nghiệp

Việt Nam xác định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững kết hợp bảo vệ môi trường. Trong đó, một lựa chọn tất yếu là chủ động đẩy mạnh tăng trưởng xanh trên diện rộng. Đây là thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trước xu […]

Một lít nước tồn tại lên đến 12.000 vi hạt nhựa: Hiểm họa khôn lường

Một nghiên cứu cho thấy trong một lít nước có đến 12.000 vi hạt nhựa. Đây là một bi kịch mới khi vi hạt nhựa trong đại dương nhiều hơn số sao trong vũ trụ. Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí […]