Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam gồm những thành viên là các công ty FDI và Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu (gồm 26 thành viên) với cùng chung mong muốn góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc làm cho quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận và bền vững hơn. Đây là một trụ cột quan trọng trong nguyên tắc 3R (Reduce – giảm thiểu, Reuse – tái sử dụng, Recycle – Tái chế).

PRO Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 06 năm 2019.

#VietNamXanhSachDep

Giới thiệu về PRO Việt Nam

Đối tác

  • CHIẾN LƯỢC
  • ĐIỀU HÀNH
  • TRUYỀN THÔNG
  • KIẾN THỨC
  • Dự án

Giá trị cốt lõi

Hợp tác

Các thành viên cùng hợp tác lập kế hoạch, thống nhất mục tiêu trên tinh thần cởi mở, không cạnh tranh, để quá trình thu gom tái chế phù hợp với các chương trình chính phủ đề ra.

Tinh thần lãnh đạo chủ động

Sáng kiến, tự nguyện, chủ động làm tiên phong của ngành trong hoạt động thu gom, tái chế bao bì.

Cởi mở và công bằng

Duy trì một nền tảng tái chế bao bì mở, bình đẳng và toàn diện cho tất cả các bên liên quan tham gia đóng góp.

Chính trực

Cam kết thực hiện các hoạt động PRO trong khuôn khổ luật pháp và đạo đức kinh doanh của Việt Nam.

Đam mê

Truyền cảm hứng cho từng thành viên cũng như lan toả tới toàn bộ cộng đồng về hoạt động bảo vệ môi trường của PRO Việt Nam.

Tập trung vào kết quả

Đặt ra những mục tiêu thực tế, có thể đo lường được, mang giá trị đóng góp thiết thực tới môi trường và tới Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp trong tương lai.

Tầm nhìn, Sứ mệnh, và Mục tiêu

Vai trò của PRO Việt Nam

Lộ trình của Pro Vietnam 2020-2030
road-map-2020
Kinh tế tuần hoàn của tái chế bao bì

PRO Việt Nam sẽ tập trung thu gom và tái chế bao bì trong cả khu vực chính thức và không chính thức. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục nhận thức, thay đổi hành vi của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của tái chế bao bì.

Qua đó, PRO Việt Nam hướng đến việc chính thức hợp tác với ngành công nghiệp tái chế, hiện thực hoá mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành bao bì vào năm 2030. Mô hình này sẽ tái tạo toàn bộ vòng đời của bao bì sản phẩm – nghĩa là trọn vẹn một hệ sinh thái khép kín, từ cách thiết kế, chế tạo bao bì từ vật liệu tái chế, cho đến các giải pháp thu gom, tái chế và tái sử dụng bao bì trong tương lai để tạo ra nhiều những vật liệu khác.

packaging
Xây dựng thương hiệu tái chế cho Việt Nam
building-recycling
lettering
Chữ cái

Logo là sự kết hợp hài hòa giữa các hình ảnh biểu tượng và các chữ cái trong tên tổ chức. Bản thân biểu tượng được tạo ra bằng cách sử dụng xử lý đồ họa khái niệm, độc đáo và được cách điệu về chữ ACRONYM của tên tiếng Anh của thực thể, tức là sử dụng 3 chữ cái "P", "R" và "O"

circular-shape
Hình tròn

Hình dáng của logo là hình tròn, tương đồng với tầm nhìn của PRO về việc chung tay phát triển ngành công nghiệp tái chế bao bì, từ đó xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn về tái chế bao bì tại Việt Nam.

green-target
Tâm xanh

Bản màu của Logo được tạo nên dựa trên hai sắc thái khác nhau của màu xanh, ứng với sắc xanh trong Môi trường và sắc xanh của phát triển bền vững, tổng hòa tạo thành "tâm xanh" - cũng là tầm nhìn của PRO về việc để tâm, góp phần vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp trong tương lai.

Thúc đẩy văn hóa tái chế tại Việt Nam thông qua hoạt động truyền thông và giáo dục nhận thức
Rác thải bao bì

là một vấn đề nhức nhối cần được giải quyết tại Việt Nam

Bao bì chỉ trở thành rác thải

nếu chúng không được xử lý và xả thẳng ra bãi rác hoặc đại dương.

Bao bì đã qua sử dụng

không phải là vật bỏ đi. Chúng có thể được tái chế trở thành vật liệu có ích cho xã hội.

Tái chế bao bì

là giải pháp góp phần vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp trong tương lai

Lãnh đạo của liên minh

Lãnh đạo của liên minh
Lãnh đạo của liên minh
Tổng quan về nguồn Quỹ và sử dụng Quỹ của PRO Việt Nam