Cuộn xuống

Truyền thông

VietNam situation
THỰC TRẠNG RÁC THẢI TỪ BAO BÌ Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa và tiêu dùng hóa nhanh chóng, cùng với việc văn hoá thu gom và tái chế rác thải còn chưa được phổ biến trong cộng đồng, đã và đang dẫn tới các vấn đề sinh tháirác thải quy mô lớn tại Việt Nam.

Giới thiệu về PRO Việt Nam

PRO Việt Nam (Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam) là tổ chức tiên phong phi lợi nhuận, gồm 26 công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam, với mục đích phối hợp cùng Chính phủ cải thiện quá trình tái chế bao bì bền vững hơn trong tương lai, qua đó, chung tay dựng xây, góp phần vì một Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp.

#VietNamXanhSachDep

Đọc thêm về PRO Việt Nam

Đối tác

  • CHIẾN LƯỢC
  • ĐIỀU HÀNH
  • TRUYỀN THÔNG
  • KIẾN THỨC
  • Dự án