Xanh, Sạch và Đẹp #VietnamXanhSachDep Vì một Việt Nam Đọc thêm về PRO Việt Nam Hướng đến nền kinh tế
tuần hoàn tại Việt Nam
#VietnamXanhSachDep Đọc thêm về PRO Việt Nam

Thực trạng
rác thải từ
bao bì tại Việt Nam

Thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa và tiêu dùng hóa nhanh chóng, cùng với việc văn hoá thu gom và tái chế rác thải còn chưa được phổ biến trong cộng đồng, đã và đang dẫn tới các vấn đề sinh thái rác thải quy mô lớn tại Việt Nam.

Phần lớn trong số chất thải bao bì chưa được xử lý phù hợp, đang được chôn lấp và/hoặc thải ra đại dương.

Thực trạng
rác thải
từ bao bì tại
Việt Nam

The Problem ofPackaging Wastein Vietnam

Thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa và tiêu dùng hóa nhanh chóng, cùng với việc văn hoá thu gom và tái chế rác thải còn chưa được phổ biến trong cộng đồng, đã và đang dẫn tới các vấn đề sinh thái rác thải quy mô lớn tại Việt Nam.

Phần lớn trong số chất thải bao bì chưa được xử lý phù hợp, đang được chôn lấp và/hoặc thải ra đại dương.

Giới thiệu về PRO Việt Nam

PRO Việt Nam (Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam) là một liên minh gồm các công ty FDI và Việt Nam hàng đầu có uy tín cao, kinh nghiệm đa dạng và đặc biệt là trách nhiệm chung đối với người tiêu dùng và môi trường Việt Nam từ các ngành hàng tiêu dùng và bao bì được sử dụng trong cuộc sống, với mục đích phối hợp cùng Chính phủ cải thiện quá trình tái chế bao bì bền vững hơn trong tương lai, qua đó, chung tay dựng xây, góp phần vì một Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp.

#VietnamXanhSachDep

Để hiện thực hóa khát vọng của mình, PRO Việt Nam hoạt động dựa trên bốn lĩnh vực chính:
  • Nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tái chế và phân loại rác
  • Làm vững mạnh hệ sinh thái thu gom bao bì sẵn có
  • Thúc đẩy các chương trình tái chế của nhà máy xử lý và sản xuất bao bì
  • Hợp tác với Chính Phủ ủng hộ và phổ biến bộ nguyên tắc 3R (Reduce – Giảm thiểu, Reuse – Tái sử dụng và Recycle – Tái chế) trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là Recycle – Tái chế, đem đến vòng đời thứ hai cho những bao bì đã qua sử dụng
  Lễ ký kết thành lập Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam - PRO Việt Nam với 9 thành viên đầu tiên.

  Các hoạt động chính của PRO Việt Nam

  Nền kinh tế tuần hoàn của tái chế bao bì

  PRO Việt Nam tập trung thu gom và tái chế bao bì trong cả khu vực kinh tế chính thức và không chính thức. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục nhận thức, thay đổi hành vi của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của tái chế bao bì.

  Truyền Thông

  GIẢI RÁC: CẨM NANG THANH LÝ RÁC MỘT CÁCH THANH LỊCH

  GIẢI RÁC: CẨM NANG THANH LÝ RÁC MỘT CÁCH THANH LỊCH

  Cùng điểm qua những mục chính trong bí kíp “chọn mặt gửi…rác” nhé! Nguồn: Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera Mỗi khi nhắc đến dọn dẹp nhà cửa, chúng ta thường tìm ngay một cái túi thật to, tống hết mọi...

  Liên hệ

  Số 72, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé,
  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  provietnam.com.vn