Truyền thông

vì một Việt Nam
xanh - sạch - đẹp

Lộ trình triển khai kinh tế tuần hoàn

Muộn nhất là đến hết năm 2023 Việt Nam sẽ có kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn, làm cơ sở để triển khai toàn diện các giải pháp thúc đẩy mô hình này. Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho công tác quản lý chất thải, bảo […]

Coi chất thải rắn là tài nguyên quan trọng

Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội vừa qua. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, về mặt pháp luật, về cơ bản Việt Nam đã có đẩy đủ quy định liên quan đến bảo vệ môi […]

Lộ trình triển khai kinh tế tuần hoàn

Muộn nhất là đến hết năm 2023 Việt Nam sẽ có kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn, làm cơ sở để triển khai toàn diện các giải pháp thúc đẩy mô hình này. ăm 2022 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho công tác quản lý chất thải, bảo […]

Hội nghị thành viên thường niên 2022 Liên minh tái chế bao bì Việt Nam

Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, Một liên minh từ những công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ và bao bì với cùng chung mong muốn góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc […]

Liên minh tái chế bao bì Việt Nam đặt mục tiêu thu gom và tái chế ít nhất 3000 tấn vật liệu trong năm 2022

Năm 2022 được quyết định là năm bản lề để tăng tốc các hoạt động của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PROVN), trong đó sẽ chú trọng thực hiện các mục tiêu: Hợp tác và hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả nghị định EPR; Nâng cao […]

Hội nghị thành viên thường niên 2022 của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam – PRO VN

Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, một liên minh từ những công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ và bao bì với cùng chung mong muốn góp phần “vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp” bằng việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc […]