Truyền thông

vì một Việt Nam
xanh - sạch - đẹp

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ kinh nghiệm quốc tế

Khủng hoảng rác thải là vấn nạn mang tính toàn cầu, đe dọa cả các nước phát triển và đang phát triển. Thực trạng rác thải ngày càng gia tăng do ảnh hưởng của đô thị hóa và phát triển kinh tế đòi hỏi các quốc gia cần nỗ lực hợp tác, chia sẻ kinh […]

Sách ‘Cùng học 3R’: Bảo vệ môi trường từ những hành động đơn giản nhất

Hướng tới thực hiện hóa mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ và cách ứng xử của người tiêu dùng, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đã tài trợ phát hành sách hướng dẫn phân loại tái chế Cùng học về 3R do Bộ Môi trường Nhật Bản biên […]

Lãnh đạo PRO Việt Nam chia sẻ lý do hợp tác với Novaland xử lý rác thải

Việc hợp tác với Novaland là ưu tiên của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam nhằm thu gom, phân loại rác tại nguồn ở tất cả dự án của Novaland. Ông Fausto Tazzi, Phó chủ tịch PRO Việt Nam Trước thực trạng đô thị hóa nhanh, rác thải sinh hoạt ở các đô […]

Novaland hợp tác với Pro Việt Nam thực hiện dự án phân loại rác thải tái chế

Novaland hợp tác PRO Việt Nam triển khai chương trình phân loại và thu góm rác thải tái chế tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường. Trước thực trạng đô thị hóa nhanh, rác thải sinh hoạt ở các đô thị ngày càng lớn thì việc thu gom, phân loại và xử lý rác […]

Rào cản mới trong xuất nhập khẩu rác thải nhựa

Kể từ ngày 1/1/2021, việc xuất nhập khẩu nhựa sẽ được điều chỉnh và quản lý bởi những quy định vô cùng nghiêm ngặt. Công ước Basel về vận chuyển chất thải nguy hại năm 1989 là điều ước quốc tế quan trọng nhất liên quan tới chất thải nguy hại, với những quy định […]