Thực trạng rác thải từ bao bì tại Việt Nam và Vai trò của PRO Việt Nam

Thực trạng rác thải từ bao bì tại Việt Nam và Vai trò của PRO Việt Nam​

Thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa và tiêu dùng nhanh cùng với việc văn hoá thu gom và tái chế rác thải còn chưa được phổ biến trong cộng đồng, đã và đang dẫn tới các vấn đề sinh thái và rác thải quy mô lớn tại Việt Nam.

Phần lớn trong số chất thải bao bì chưa được xử lý phù hợp, đang được chôn lấp và/hoặc thải ra đại dương.

Thực trạng rác thải từ bao bì tại Việt Nam và Vai trò của PRO Việt Nam

Thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa và tiêu dùng nhanh cùng với việc văn hoá thu gom và tái chế rác thải còn chưa được phổ biến trong cộng đồng, đã và đang dẫn tới các vấn đề sinh thái và rác thải quy mô lớn tại Việt Nam.

Phần lớn trong số chất thải bao bì chưa được xử lý phù hợp, đang được chôn lấp và/hoặc thải ra đại dương.

Năm 2015, toàn bộ lượng rác thải nhựa không được xử lý tại Việt Nam là 1,8 triệu tấn.

Đã có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này.

Việt Nam xếp hạng trong số 4 quốc gia hàng đầu toàn cầu có khối lượng chất thải nhựa chưa được xử lý lớn nhất.

Phần lớn chất thải bao bì ở Việt Nam chưa được xử lý phù hợp.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có khoảng 11% chất thải nhựa được thu gom để tái chế.

Liên minh Tái chế Bao bì PRO Việt Nam sẽ hỗ trợ Chính phủ trong các hoạt động thúc đẩy thực trạng Tái chế tại Việt Nam, theo bộ nguyên tắc 3R (Reduce “tiết giảm” – Reuse “tái sử dụng” – Recycle “tái chế”). Trọng tâm của PRO Việt Nam sẽ là xây dựng và hoàn thiện chu trình thu gom, xử lý bao bì thông qua hợp tác với chính quyền địa phương và các bên trong chuỗi giá trị bao bì, từ đó tăng khả năng tái chế, giảm tình trạng thải bao bì ra môi trường.

Kế hoạch của PRO

Kinh tế tuần hoàn từ tái chế bao bì

PRO Việt Nam sẽ tập trung thu gom và tái chế bao bì trong cả khu vực chính thức và không chính thức. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục nhận thức, thay đổi hành vi của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của tái chế bao bì.

Qua đó, PRO Việt Nam hướng đến việc chính thức hợp tác với ngành công nghiệp tái chế, hiện thực hoá mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành bao bì vào năm 2030.

Mô hình này sẽ tái tạo toàn bộ vòng đời của bao bì sản phẩm – nghĩa là trọn vẹn một hệ sinh thái khép kín, từ cách thiết kế, chế tạo bao bì từ vật liệu tái chế, cho đến các giải pháp thu gom, tái chế và tái sử dụng bao bì trong tương lai để tạo ra nhiều những vật liệu khác.

Xây dựng thương hiệu PRO Việt Nam

Thúc đẩy văn hóa tái chế tại Việt Nam thông qua hoạt động truyền thông và giáo dục nhận thức

Thúc đẩy văn hóa tái chế tại Việt Nam thông qua hoạt động truyền thông và giáo dục nhận thức

Liên hệ

Số 72, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

provietnam.com.vn