Cách nào khuyến khích người tiêu dùng tham gia chuỗi giá trị tái chế?
Chương trình Tái chế học đường với mục tiêu thu gom vỏ hộp sữa giấy để tái chế do Tetra Pak thực hiện.

Cách nào khuyến khích người tiêu dùng tham gia chuỗi giá trị tái chế?

(The LEADER) Người tiêu dùng đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác thu gom, tái chế và hạn chế rác thải. Tuy nhiên, thay đổi hành vi và nhận…

Continue Reading Cách nào khuyến khích người tiêu dùng tham gia chuỗi giá trị tái chế?

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải…

Continue Reading Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa