CEO các tập đoàn FMCG hàng đầu nói gì về tái chế bao bì
Chương trình Tái chế học đường do Tetra Pak Việt Nam phát động.

CEO các tập đoàn FMCG hàng đầu nói gì về tái chế bao bì

Thúc đẩy tái chế bao bì nhằm giải quyết vấn nạn rác thải nhựa, hướng tới phát triển bền vững là cách mà những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh…

Continue Reading CEO các tập đoàn FMCG hàng đầu nói gì về tái chế bao bì
Thúc đẩy thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
Promote the implementation of manufacturers' extended responsibility  

Thúc đẩy thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

TheLEADERThực hiện kế hoạch triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công cụ chính sách về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), Bộ Tài…

Continue Reading Thúc đẩy thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
Cách nào khuyến khích người tiêu dùng tham gia chuỗi giá trị tái chế?
Chương trình Tái chế học đường với mục tiêu thu gom vỏ hộp sữa giấy để tái chế do Tetra Pak thực hiện.

Cách nào khuyến khích người tiêu dùng tham gia chuỗi giá trị tái chế?

(The LEADER) Người tiêu dùng đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác thu gom, tái chế và hạn chế rác thải. Tuy nhiên, thay đổi hành vi và nhận…

Continue Reading Cách nào khuyến khích người tiêu dùng tham gia chuỗi giá trị tái chế?

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải…

Continue Reading Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
DCIMPANORAMA100_0010PAN

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

  • Post author:
  • Post category:Chưa được phân loại
  • Post comments:0 Comments

Ngày 20/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết…

Continue Reading Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam