Sách ‘Cùng học 3R’: Bảo vệ môi trường từ những hành động đơn giản nhất

Hướng tới thực hiện hóa mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ và cách ứng xử của người tiêu dùng, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO…

Continue Reading Sách ‘Cùng học 3R’: Bảo vệ môi trường từ những hành động đơn giản nhất
CEO các tập đoàn FMCG hàng đầu nói gì về tái chế bao bì
Chương trình Tái chế học đường do Tetra Pak Việt Nam phát động.

CEO các tập đoàn FMCG hàng đầu nói gì về tái chế bao bì

Thúc đẩy tái chế bao bì nhằm giải quyết vấn nạn rác thải nhựa, hướng tới phát triển bền vững là cách mà những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh…

Continue Reading CEO các tập đoàn FMCG hàng đầu nói gì về tái chế bao bì